Toezeggingen


« Terug


ID63
OnderwerpLezen preventieakkoord Oegstgeest - Jeugdhulp
Datum12/12/2019
VergaderingRaadsvergadering 12-12-2019 > 7.4 Beleidsplan jeugdhulp
ToezeggingWethouder Heijboer zegt toe het preventieakkoord Oegstgeest te lezen en met een reactie te komen bij de analyse.
Portefeuillehouderwethouder Vos
Deadline2/6/2020
Stand van zaken13.01.2020 Ter uitvoering van het beleidsplan zal een regionaal Uitvoeringsplan worden opgesteld. Dit zal aan de raad ter informatie worden gezonden. Bij het opstellen van het Uitvoeringsplan, dat ook preventie zal bevatten, wordt het preventieakkoord Oegstgeest als input betrokken. Hier zal bij het aanbieden van het regionale Uitvoeringsplan aan de raad op worden teruggekomen. 19.05.2020 RIB Uitvoeringsplan jeugdhulp 2020-2023 is ontvangen, Hierin wordt nader ingegaan op het preventieve jeugdbeleid, ook in relatie tot het plan van Oegstgeest.
Datum afdoening5/19/2020
Afgedaan
Bijlage(n)Rib Uitvoeringsplan jeugdhulp 2020-2023