Termijnagenda


« Terug


ID105
OnderwerpHerzien visiedocument Transitievisie Warmte
SoortRID
PortefeuillehouderAstrid van de Weijenberg
Geplande raadsvergadering12/1/2023
ToelichtingDit RID is een opvolging van motie 345-228 (dd 18-11-2021), met als dictum: Verzoekt het college om eind 2023 de raad een herzien visiedocument warmtetransitie voor te leggen.
Aangeleverd?
ClusterRegio
Bijlage(n)345-228 Getekende gewijzigde motie WN Update transitievisie warmte 5 naar 2 jaar.pdf