Termijnagenda


« Terug


ID50
OnderwerpParticipatiebeleid/-verordening Omgevingswet
SoortVoorstel
PortefeuillehouderTheo van Eijk
Geplande raadsvergadering9/15/2022
Toelichting5-4-2022: In verband met uitstel inwerkingtreding Omgevingswet is dit voorstel verplaatst naar september (was eerst gepland besluitvorming op 12 mei). Bij dit voorstel zal ook een opvolging worden gegeven aan de volgende toezegging (dd 22-10-2022): Het college zegt toe de raad in januari te informeren over hoe het college de participatie bewoners en dorpsraden wil vormgeven in het proces van majeure projecten.
Aangeleverd?
ClusterRO