Toezeggingen en moties


« Terug


ID63
TypeToezegging
Datum3/3/2022
OnderwerpMogelijkheden uitvoering en kosten herplantplicht
OmschrijvingHet college zegt toe uit te zoeken hoe de herplantplicht kan worden uitgevoerd en wat de kosten zijn van de uitvoering van het verzoek als verwoord in motie 187-25 (motie GL dd 3-3-2022, niet in stemming gebracht, in de bijlage).
Afgedaan
Opmerkingen
AgendapuntRaadsvergadering 03-03-2022 > 18 Eventuele moties n.a.v. debatverzoek inzake RID 187-23 Evaluatie 2e jaar groenvisie 2020-2024 (AvdW)
PortefeuillehouderHarm Scheepstra
ClusterBeheer
Deadline college
Bijlage(n)187-25 Motie GL - Meer bomen voor Waterlanders.pdf