Toezeggingen en moties


« Terug


ID17
TypeMotie
Datum6/3/2021
Onderwerp159-591 motie WN zware verkeerstransporten Uitdam
OmschrijvingMotie 159-591 verzoekt het college er bij de gemeente Amsterdam op aan te dringen dat door concrete maatregelen zwaar agrarisch- en bouwverkeer met een bestemming in Landelijk Noord niet langer door Uitdam hoeft te rijden
Afgedaan
Opmerkingen
AgendapuntRaadsvergadering 03-06-2021 > 10 Debatverzoek over zwaar verkeer Uitdam
PortefeuillehouderAstrid van de Weijenberg
ClusterBeheer
Deadline college
Bijlage(n)159-591 Getekende motie WN zware verkeerstransporten Uitdam def.pdf