Toezeggingen en moties


« Terug


ID52
TypeMotie
Datum1/27/2022
OnderwerpOpen raadsinformatie
OmschrijvingMotie 166-611 spreekt zich uit voor aansluiting op de standaard Open Raadsinformatie en verzoekt de griffie om de gemeente Waterland bij de VNG aan te melden voor de standaard Open Raadsinformatie.
Afgedaan
Opmerkingen
AgendapuntRaadsvergadering 27-01-2022 > 17 Eventuele moties vreemd aan de orde van de dag
Portefeuillehouder
ClusterGriffie
Deadline college
Bijlage(n)166-611 Motie CDA, D66, GL en PvdA inzake open raadsinformatie.pdf