Toezeggingen en moties


« Terug


ID40
TypeMotie
Datum11/11/2021
Onderwerp388-14 motie VVD WN eigen milieustraat - ruimtelijke procedure
OmschrijvingMotie 388-14 verzoekt het college om de benodigde procedures (mbt een milieustraat in Katwoude, red.) voortvarend in gang te zetten.
Afgedaan
Opmerkingen
AgendapuntRaadsvergadering 11-11-2021 > 4.a.5 Motie VVD-WN Eigen milieustraat - ruimtelijke procedure
PortefeuillehouderRoland Wolters
ClusterRO
Deadline college
Bijlage(n)388-14 Getekende motie VVD WN Eigen milieustraat - ruimtelijke procedure.pdf