Toezeggingen en moties


« Terug


ID38
TypeMotie
Datum11/11/2021
Onderwerp253-291 Motie D66 PvdA GroenLinks CDA Flexwonen v1.0
OmschrijvingMotie 253-291 verzoekt het college om: • Haar interesse kenbaar te maken aan de provincie om mee te doen aan het Stimuleringsprogramma Flexwonen; • En daarna samen met woningcorporaties, projectontwikkelaars en eventueel regiogemeentes locaties in kaart te brengen waar flexwoningen in de regio geplaatst kunnen worden; • De raad over de voortgang hiervan in het voorjaar van 2022 te informeren.
Afgedaan
Opmerkingen
AgendapuntRaadsvergadering 11-11-2021 > 4.a.3 Motie D66-PvdA-GroenLinks Flexwonen v1.0
PortefeuillehouderTon van Nieuwkerk
ClusterRO
Deadline college6/1/2022
Bijlage(n)253-291 Getekende motie D66-PvdA-GroenLinks-CDA Flexwonen v1.0.pdf