Toezeggingen en moties


« Terug


ID7
TypeMotie
Datum11/5/2020
Onderwerp105-434 Gewijzigde motie PvdA en GL over wisselende kunst Galgeriet
OmschrijvingMotie 105-434 verzoekt het college: - een deel van het kunstbudget voor het Galgeriet te reserveren voor wisselende exposities - een kunstcommissie in te stellen voor de wisselende exposities op het Galgeriet bestaande uit deskundigen uit het werkveld en bewoners.
Afgedaan
Opmerkingen
AgendapuntRaadsvergadering 05-11-2020 > R.11 Bespreking van de amendementen en moties behorende bij de Begroting 2021
PortefeuillehouderTon van Nieuwkerk
ClusterGalgeriet
Deadline college
Bijlage(n)105-434 Gewijzigde motie PvdA en GL over wisselende kunst Galgeriet.pdf