Toezeggingen en moties


« Terug


ID95
TypeMotie
Datum11/10/2022
OnderwerpTijdelijke parkeervoorzieningen op Galgeriet
OmschrijvingMotie 118-84 verzoekt het college om vóór 1 januari met een voorstel te komen voor het inrichten van een tijdelijk gratis parkeerterrein op de braakliggende gronden van het Galgeriet te Monnickendam.
Afgedaan
OpmerkingenDe motie is overgenomen door het college.
AgendapuntRaadsvergadering 10-11-2022 > 15 Eventuele moties vreemd aan de orde van de dag
PortefeuillehouderHarm Scheepstra
ClusterBeheer
Deadline college1/1/2023
Bijlage(n)118-84 Motie WN, D66, PvdA, GL, VVD, CDA inzake tijdelijke parkeervoorzieningen Galgeriet.pdf