Toezeggingen en moties


« Terug


ID23
TypeMotie
Datum7/1/2021
Onderwerp105-457 motie PvdA GL D66 digitale raadpleging openbare ruimte Galgeriet
OmschrijvingMotie 105-457 verzoekt het college om: • het volgende burgerparticipatietraject in te zetten en • dit traject af te ronden vóór 1 december 2021. (toelichting stappen in motie)
Afgedaan
OpmerkingenIn de raadsvergadering van 18 november 2021 heeft het college meer tijd gevraagd om deze motie uit te voeren.
AgendapuntRaadsvergadering 01-07-2021 > 22 Moties vreemd aan de orde van de dag
PortefeuillehouderMarian van der Weele
ClusterGalgeriet
Deadline college
Bijlage(n)105-457 Getekende motie PvdA GL D66 digitale raadpleging openbare ruimte Galgeriet021.pdf