Toezeggingen en moties


« Terug


ID62
TypeMotie
Datum3/3/2022
OnderwerpBedrijvigheid Galgeriet
OmschrijvingMotie 105-489 verzoekt het college om te onderzoeken hoe aan de ontwikkeling van bedrijvigheid op het Galgeriet nadere aandacht kan worden gegeven; verzoekt het college voorts om de uitkomsten van dat onderzoek in het overleg met de ontwikkelaars van de beoogde wijk te benutten en de raad daar te zijner tijd over op de hoogte te stellen,
Afgedaan
Opmerkingen
AgendapuntRaadsvergadering 03-03-2022 > 10 Debat Galgeriet (TvE)
PortefeuillehouderTon van Nieuwkerk
ClusterGalgeriet
Deadline college
Bijlage(n)105-489 Motie WN VVD Galgeriet ondernemers.pdf