Artikel 45 vragen RvO


« Terug


ID14
Datum vraag7/24/2019
OnderwerpTerugkoppelng gesprek gewasbeschermingsmiddelen Westerveld
TypeSchriftelijk ex art. 45 RvO
RaadsledenJan Puper (PvdA)
ToelichtingAls reactie op de motie over spuitvrije zones zoals die tijdens de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2019 door de fractie van de PvdA is ingediend, is door wethouder De Jong aangegeven dat voor donderdag 11 juli 2019 een gesprek stond gepland tussen het college, medewerkers van het ministerie van LNV en medewerkers van Provincie Drenthe. Doel van het gesprek was om samen te kijken in hoeverre de partijen bij elkaar kunnen komen en de mogelijkheid voor het vormen van een pilot over hoe om te gaan met een zone. Daarop is door burgemeester Jager toegezegd de raad regelmatig een tussenstand te geven over de voortgang van de te voeren gesprekken.
Datum antwoord9/9/2019
Bijlage(s)14.a 2019-07-24 Schriftelijke vraag PvdA over de terugkoppeling gesprek gewasbeschermingsmiddelen Westerveld.docx
14.b 2019-07-30 Tussenantwoord schriftelijke vraag PvdA over de terugkoppeling gesprek gewasbeschermingsmiddelen Westerveld.pdf
14.c beantwoording schriftelijke vragen PvdA over gewasbeschermingsmiddelen Westerveld.pdf