Artikel 45 vragen RvO


« Terug


ID34
Datum vraag5/18/2020
OnderwerpMinimabeleid
TypeSchriftelijk ex art. 45 RvO
RaadsledenHans de la Mar (PW)
ToelichtingBij de totstandkoming van het college van PW, DSSW/SW en Gemeentebelangen werd er in het collegeprogramma opgenomen: “het minimabeleid wordt verruimd voor mensen tot 120% van het bijstandsniveau.” Onze fractie verkeerde in de veronderstelling dat die verruiming in de regels verwerkt zou zijn en wij niet alleen. Toen het nieuwe college van VVD, DSSW/SW en Gemeentebelangen aantrad werd er in het collegeprogramma opgenomen: “het minimabeleid is verruimd voor mensen tot 120% van het bijstandsniveau.” Bij de instelling van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in februari van dit jaar kwamen inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm dan ook in aanmerking. Die norm geldt ook voor de (ouders van) kinderen wat betreft het jeugdfonds Sport & Cultuur. Bij nadere bestudering van de beleidsregels Participatiewet 2020 blijkt echter dat de regelingen waar de gemeente beleidsvrijheid heeft de norm van 110% wordt aangehouden. Dat betreft in elk geval de regeling participatiebijdrage en de regeling collectieve zorgverzekering en wellicht de regeling individuele inkomenstoeslag. Het stelt de fractie van Progressief Westerveld teleur dat het college en de wethouder die verantwoordelijk is voor het minimabeleid er niet op hebben toegezien dat het collegeprogramma juist is uitgevoerd. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Wij zouden daarom graag zien dat de beleidsregels zoals beloofd zo snel mogelijk worden aangepast, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van een broodnodig steuntje in de rug.
Datum antwoord6/19/2020
Bijlage(s)14.a 2020-05-18 Schriftelijke vragen PW over minimabeleid
14.b Beantwoording art. 36 vragen PW Verruimimg norm voor deelname aan regelingen uit het minimabeleid.pdf