Artikel 45 vragen RvO


« Terug


ID30
Datum vraag5/1/2020
OnderwerpNoodzaak ondersteuning dorpshuis Over Entinghe
TypeSchriftelijk ex art. 45 RvO
RaadsledenAdri van der Weyde (CDA)
ToelichtingHet CDA Westerveld heeft vorig jaar mede om die reden een motie ingediend om de dorpshuizen te ondersteunen door een aanpassing van het tarief OZB. Deze motie werd door de hele raad ondersteund en wacht nog op uitvoering nadat nader onderzoek is afgerond. Een onderzoek waarover we graag worden geïnformeerd, omdat we hopen en verwachten dat het positieve resultaat daarvan uiterlijk per 1 januari 2021 in ieder geval ook voor de dorpshuizen van toepassing zal zijn. In de Sociale Structuurvisie is opgenomen dat de vier dorpshuizen in de grote kernen op eigen benen zouden moeten staan omdat daartoe voldoende mogelijkheden zouden zijn. Voor de anderen is dat in (veel) mindere mate het geval. Voor het Dwingelder dorpshuis “Over Entinghe” geldt dat de financiële situatie zeer nijpend is en er grote vraagtekens te zetten ten aanzien van een mogelijke continuïteit. Over 2019 is sprake van een negatief exploitatieresultaat en voor het boekjaar 2020 wordt nu al een zeer fors negatief bedrijfsresultaat verwacht waarmee het eigen vermogen vrijwel tot nul zal zijn gereduceerd. Deze situatie wordt overigens, naarmate de coronacrisis duurt, steeds nijpender en zou zelfs kunnen leiden tot een noodzakelijke beëindiging voor het einde van dit jaar. Daarmee ontstaat de situatie dat er in 2021 geen dorpshuis meer is in Dwingeloo, tenzij er op korte termijn maatregelen genomen worden en toezeggingen zijn gedaan.
Datum antwoord6/3/2020
Bijlage(s)11.a 2020-05-01 Schriftelijke vragen CDA over noodzaak ondersteuning dorpshuis Over Entinghe
11.b Beantwoording schriftelijke vragen CDA over noodzaak ondersteuning dorpshuis Over Entinghe