Artikel 45 vragen RvO


« Terug


ID28
Datum vraag4/14/2020
OnderwerpOnderzoek Regionaal Informatie en Expertisecentrum op vakantieparken
TypeSchriftelijk ex art. 45 RvO
RaadsledenAdri van der Weyde (CDA)
ToelichtingTijdens de presentatie van het College over de voortgang van het project Vitale Vakantieparken in oktober 2019 heeft de CDA-fractie ook vragen gesteld en over de noodzaak van een dergelijk onderzoek gesproken. Tot nu toe is echter de raad nog niet geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek door het Regionaal Informatie en Expertise centrum Noord-Nederland noch over de daaruit voortvloeiende en/of reeds genomen maatregelen of de beoogde effecten op korte en middellange termijn. Overigens wordt oneigenlijk gebruik (illegale bewoning) niet gerekend tot criminele activiteiten, maar is de CDA-fractie wel benieuwd op welke termijn de raad een visie van het College op dit oneigenlijk gebruik mag verwachten.
Datum antwoord4/30/2020
Bijlage(s)9.a 2020-14-04 Schriftelijke vragen CDA inzake onderzoek Regionaal Informatie en Expertise centrum op vakantieparken.docx
9.b Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake onderzoek Regionaal Informatie en Expertise centrum op vakantieparken.pdf