Moties


« Terug


ID95
OnderwerpImpuls huisvesting jongeren, ouderen en jonge gezinnen
ToelichtingVerzoekt het college: - een rondetafelgesprek te organiseren voor iedereen die belangstelling heeft voor het wonen in zogenaamde tiny-houses; - een rondetafelgesprek te organiseren voor ouderen die behoefte hebben aan een levensloopbestendige woning en hierbij de initiatiefnemers van de Zandroos (Diever), het Knarrenhof (Havelte) en het Mantelhuys (Vledder) te betrekken; - een rondtafelgesprek te organiseren met Westerveldse aannemers, architecten, en makelaars over de mogelijkheden en beperkingen van huisvesting van jonge gezinnen in onze gemeente, en gaat over tot de orde van de dag.
Datum12/17/2019
AgendapuntPolitieke avond Westerveld 17-12-2019 > 1.6 Voorstel over Woonvisie
StatusVerworpen
StemverhoudingDe motie is verworpen met 6 stemmen voor (CDA en Progressief Westerveld) en 10 stemmen tegen (VVD, PvdA, Gemeentebelangen en DSSW/SW)
RaadsledenAnke Oosterhuis (D66)
Hans de la Mar (PW)
Michiel van de Kasteelen (PW)
Wilfred Beets (PW)
FractiesProgressief Westerveld
PortefeuillehouderK.H. Smidt
Geplande afdoening
Stand van zaken
Afdoeningsdatum
Bijlage(s)Motie impuls huisvesting jongeren, ouderen en jonge gezinnen VERWORPEN.pdf