Moties


« Terug


ID140
OnderwerpDe schatkamers van Zuidwest Drenthe
ToelichtingVerzoekt het college: - bij het opstellen van de museumvisie uitdrukkelijk in gesprek te gaan met de musea om in kaart te brengen op welke wijze toekomstbestendige museumactiviteiten gewaarborgd worden; - de raad daarover in het voorjaar van 2022 te rapporteren; En gaat over tot de orde van de dag
Datum11/9/2021
AgendapuntPolitieke avond Westerveld 09-11-2021 > 7 Raadsvoorstellen vaststellen van de Najaarsrapportage 2021 en vaststellen van de begroting 2022/meerjarenbegroting 2023-2025 (spreekrecht)
StatusAangenomen
StemverhoudingUnaniem aangenomen.
Raadsleden
FractiesProgressief Westerveld
PvdA
PortefeuillehouderJ.T. Boonstra
Geplande afdoening
Stand van zaken
Afdoeningsdatum
Bijlage(s)Getekende motie PW en PvdA - De schatkamers van Zuidwest Drenthe.pdf