Moties


« Terug


ID98
OnderwerpMotie vreemd aan de orde van de dag over voorkomen van overlast door houtrook
ToelichtingVerzoekt het college: - de tekst op de gemeentelijke website niet (zoals nu) uitsluitend te laten bestaan uit de "toolkit houtrook en gezondheid" van het RIVM uit 2016, maar een eigen tekst te maken; - hierin aan te geven hoe je verantwoord hout stookt (goede kachel, goed en schoon rookkanaal, goed hout, goed aanmaken en stoken); - in samenwerking met houtkachelbedrijven en schoorsteenvegers cursussen verantwoord stoken te doen organiseren; - op de gemeentelijke website een link naar het dagelijkse "stookalert" van het RIVM en KNMI weer te geven; - daar ook een verwijzing naar de gemeentelijke procedure voor het melden van milieu- en overlast klachten op te nemen; - op deze wijze de belangen van houtkachelstokers én diegenen die hiervan overlast ondervinden met elkaar in balans te brengen. en gaat over tot de orde van de dag.
Datum12/17/2019
AgendapuntPolitieke avond Westerveld 17-12-2019 > 1.10 Motie vreemd aan de orde van de dag Progressief Westerveld over voorkomen van overlast door houtstook
StatusVerworpen
StemverhoudingDe motie is verworpen met 4 stemmen voor (Progressief Westerveld) en 12 stemmen tegen (VVD, PvdA, CDA, Gemeentebelangen en DSSW/SW)
RaadsledenAnke Oosterhuis (D66)
Hans de la Mar (PW)
Michiel van de Kasteelen (PW)
Wilfred Beets (PW)
FractiesProgressief Westerveld
PortefeuillehouderH. Doeven
Geplande afdoening
Stand van zaken
Afdoeningsdatum
Bijlage(s)Motie vreemd aan de orde van de dag over voorkomen van overlast door houtrook VERWORPEN.pdf