Moties


« Terug


ID141
OnderwerpSpeelautomatenhallen
ToelichtingVerzoekt het college: - geen beleid te ontwikkelen voor speelautomatenhallen en geen gemeentelijke verordening voor speelautomatenhallen op te stellen, waardoor de vestiging en exploitatie van een speelautomatenhal in de gemeente Westerveld onmogelijk blijft; En gaat over tot de orde van de dag
Datum11/30/2021
AgendapuntPolitieke avond Westerveld 30-11-2021 > 6 Motie vreemd aan de orde van de dag - PW, D66, VVD - Speelautomatenhallen
StatusAangenomen
StemverhoudingDe motie wordt aangenomen met 9 stemmen voor (Beets, Jansen, v.d. Kasteelen, De la Mar, Masselink, Oosterhuis, Puper, Slootweg, Starke) en 8 stemmen tegen (Ballast, Bruursema, Kiers, Molenkamp, Mones, Mulder, Schoenmaker, v.d. Weyde)
Raadsleden
FractiesD66
Progressief Westerveld
VVD
PortefeuillehouderH. Jager
Geplande afdoening
Stand van zaken
Afdoeningsdatum
Bijlage(s)Getekende motie PW, D66 en VVD - speelautomatenhallen (AANGENOMEN).pdf