Moties


« Terug


ID125
OnderwerpVerlenging geldigheidsduur nota bodembeheer
ToelichtingRoept het college op: - Een formeel besluit te nemen om de geldigheidsduur van de nu verlopende nota met bijbehorende kaart te verlengen met een half jaar of tot het moment dat de nieuwe nota geldigheid heeft gekregen. En gaat over tot de orde van de dag.
Datum3/30/2021
AgendapuntPolitieke avond Westerveld 30-03-2021 > 1.12 Voorstel regionale nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart
StatusOvergenomen door college
Stemverhouding
Raadsleden
FractiesProgressief Westerveld
PortefeuillehouderH. Doeven
Geplande afdoening
Stand van zaken
Afdoeningsdatum
Bijlage(s)Motie Progressief Westerveld - verlenging geldigheidsduur nota bodembeheer