Moties


« Terug


ID94
OnderwerpMotie bijsluiters OZB-aanslag
ToelichtingVerzoekt het college van burgemeester en wethouders: 1. De verantwoordelijkheid te nemen om bij te dragen tot een transparante werkwijze waarbij er een goede communicatie is over de inning van de extra bijdrage voor het Ondernemersfonds waarmee de mogelijkheid voor actieve deelname duidelijker wordt en er een goede communicatie is over de mogelijkheid van retributie voor aangewezen groepen; 2. Wederom schriftelijke bijsluiters toe te voegen aan de OZB-aanslag; en gaat over tot de orde van de dag.
Datum12/17/2019
AgendapuntPolitieke avond Westerveld 17-12-2019 > 1.7 Voorstel evaluatie en besluit voortzetting Stichting Ondernemersfonds Westerveld
StatusAangenomen
StemverhoudingDe motie is unaniem aanvaard.
RaadsledenAdri van der Weyde (CDA)
Anke Oosterhuis (D66)
Gerjo Ballast (CDA)
Hans de la Mar (PW)
Michiel van de Kasteelen (PW)
Wilfred Beets (PW)
FractiesCDA
Progressief Westerveld
PortefeuillehouderJ.Y.A. de Haas
Geplande afdoening
Stand van zaken
Afdoeningsdatum
Bijlage(s)Motie bijsluiters OZB-aanslag bij Ondernemersfonds Westerveld UNANIEM AANVAARD.pdf