Moties


« Terug


ID123
OnderwerpMotie vreemd aan de orde van de dag - wijziging verordening startersleningen
ToelichtingRoept op: - Artikel 6e van de verordening, waarin wordt gesteld dat woningen die door corporaties rechtstreeks worden verkocht niet in aanmerking komen voor een starterslening, te schappen; - Het maximale bedrag voor het aanvragen van een starterslening te verhogen tot een bedrag van € 225.000,-- gezien de huidige situatie op de woningmarkt; Verzoekt het college: - Een gewijzigde Verordening Starterslening nog voor het zomerreces aan de raad ter besluitvorming voor te leggen met bovengenoemde punten daarin verwerkt. En gaat over tot de orde van de dag.
Datum3/30/2021
AgendapuntPolitieke avond Westerveld 30-03-2021 > 1.13 Motie vreemd aan de orde van de dag (GB) - Wijziging Verordening Startersleningen
StatusOvergenomen door college
Stemverhouding
Raadsleden
FractiesGemeentebelangen
PortefeuillehouderK.H. Smidt
Geplande afdoening
Stand van zaken
Afdoeningsdatum
Bijlage(s)Motie vreemd gemeentebelangen - startersleningen