Moties


« Terug


ID124
OnderwerpVerordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2021
ToelichtingRoept het college op: - Bij facturering een brief in te sluiten, waarin het volgende staat opgenomen: * Condoleances namens de gemeente Westerveld * Mogelijkheden voorde gewenste wijze van betaling (bijvoorbeeld in termijnen via automatische incasso) * Mogelijkheid om aan te geven dat betaling gezien de financiële situatie geen optie is * Het kenbaar maken van de keuze via een bijgevoegde antwoordbrief inclusief antwoordenveloppe - Aan de hand van de brief te komen tot een persoonlijk gesprek, waarbij kort hierna contact gelegd dient te worden met de betreffende uitvaartondernemer; En gaat over tot de orde van de dag.
Datum12/22/2020
AgendapuntPolitieke avond Westerveld 22-12-2020 > 1.26 Voorstel Vaststellen verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2021
StatusOvergenomen door college
Stemverhouding
Raadsleden
FractiesDSW
Gemeentebelangen
VVD
PortefeuillehouderK.H. Smidt
Geplande afdoening
Stand van zaken
Afdoeningsdatum
Bijlage(s)Motie GB, DSW, VVD - verordening lijkbezorgingsrechten