Moties


« Terug


ID126
OnderwerpBeleidsuitgangspunten kleinschalige hernieuwbare energie
ToelichtingVerzoekt het college om bij de uitwerking in het facetbestemmingsplannen: - te verbreden van argrarische ondernemers naar mogelijkheden voor eventuele overige ondernemingen; - de afstand voor opstellingen te beperken tot 25 meter vanuit het bouwblok, met dien verstande dat hiervan afgeweken kan worden tot maximaal 75 meter onder voorwaarde dat de erfgoedconsultant van het Oversticht hieraan een positief advies toekent; - voor kleine zonneparkjes de zogenoemde 'zonneladder' van de provincie Drenthe van toepassing te maken. En gaat over tot de orde van de dag.
Datum1/26/2021
AgendapuntPolitieke avond Westerveld 26-01-2021 > 1.7 Motie DSW, CDA en PW - beleidsuitgangspunten kleinschalige hernieuwbare energie
StatusAangenomen
Stemverhouding9 stemmen voor (DSW, CDA, Progressief Westerveld) en 8 stemmen tegen (PvdA, Gemeentebelangen, VVD)
Raadsleden
FractiesCDA
DSW
Progressief Westerveld
PortefeuillehouderH. Doeven
Geplande afdoening
Stand van zaken
Afdoeningsdatum
Bijlage(s)Motie DSW, CDA, PW - beleidsuitgangspunten kleinschalige hernieuwbare energie