Moties


« Terug


ID90
OnderwerpProgrammabegroting 2020 - Platform duurzame landbouw
ToelichtingVerzoekt het college: over het gaan tot oprichting van een platform duurzame landbouw, dat duurzame initiatieven, lokale pilots, samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van duurzame landbouw faciliteert, en gaat over tot de orde van de dag.
Datum11/12/2019
AgendapuntRaadsvergadering 12-11-2019 > 3.c Moties
StatusVerworpen
StemverhoudingDe motie is verworpen met 6 stemmen voor (Progressief Westerveld en PvdA) en 11 stemmen tegen (CDA, DSSW/SW, Gemeentebelangen en VVD)
RaadsledenAnke Oosterhuis (D66)
Hans de la Mar (PW)
Michiel van de Kasteelen (PW)
Wilfred Beets (PW)
FractiesProgressief Westerveld
PortefeuillehouderK.H. Smidt
Geplande afdoening
Stand van zaken
Afdoeningsdatum
Bijlage(s)10. Motie Platform duurzame landbouw - Progressief Westerveld VERWORPEN.pdf