Moties


« Terug


ID127
OnderwerpLokaal eigenaarschap bij grootschalige energieopwekking
ToelichtingVerzoekt het college: - samen met de inwoners en grondeigenaren van de zoekgebieden te onderzoeken of het mogelijk is om het gebied zelf te ontwikkelen zodat een lokaal eigenaarschap tussen 75 en 100% ontstaat; - tevens een passende profijtregeling uit te werken; - de opgedane ervaringen en uitspraken uit deze motie te gebruiken bij het nog te ontwikkelen financiële en ruimtelijk beleidskader. En gaat over tot de orde van de dag.
Datum4/26/2021
AgendapuntPolitieke avond Westerveld 26-04-2021 > 1.14 Motie vreemd (raadsbreed) - Lokaal eigenaarschap bij grootschalige energieopwekking
StatusOvergenomen door college
Stemverhouding
Raadsleden
FractiesCDA
D66
DSW
Gemeentebelangen
Progressief Westerveld
PvdA
VVD
PortefeuillehouderK.H. Smidt
Geplande afdoening
Stand van zaken
Afdoeningsdatum
Bijlage(s)Motie vreemd raadsbreed - Lokaal eigenaarschap bij grootschalige energieopwekking