Amendementen


« Terug


ID46
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 07-03-2016 > 11 Regionale inkoop Jeugdhulp 2016
OnderwerpJeugdhulp randvoorwaarden transformatie (M11-1)
IndienersCompagner, Judith (CDA)
Paauw, Sonja (D66)
Campen, Thom van (VVD)
Meijerink, Eefke (PvdA)
StatusAangenomen
PortefeuillehouderEd Anker
Verantwoordelijk ambtenaar
ToelichtingRoept het college op om: De organisatorische randvoorwaarden om te komen tot optimale transformatie en samenwerking samen met betrokken partijen in de keten van Jeugd GGZ te bepalen en te borgen en de raad hierover in het tweede kwartaal van 2016 te informeren.
Bijlage(s)2016-03-07 M11-1 Jeugdhulp randvoorwaarden transformatie