Amendementen


« Terug


ID72
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 03-07-2017 > 25 Perspectiefnota (PPN) 2018-2021
OnderwerpRuimte voor dierenwelzijn in de PPN 2018 - 2021
IndienersWolthof, Patty (PvdA)
Dogger, William (Swollwacht)
Paus, Remko de (GroenLinks)
Wijnen, Hans (VVD)
StatusAangenomen
PortefeuillehouderEd Anker
Verantwoordelijk ambtenaar
ToelichtingStelt de raad voor de PPN 2018 - 2021 op hoofdstuk 4 aan te vullen "Ambitie 1.6 Visie op dierenwelzijn Zorg dragen voor het welzijn van dieren is noodzakelijk! Ze zijn van grote waarde voor mensen, maar dieren hebben ook een eigen intrinsieke waarde en zijn bovendien volstrekt afhankelijk van hoe mensen met hen omgaan. De gemeente ontwikkelt daarom een visie op dierenwelzijn en doet dit in samenspraak met de partners in de stad. Er wordt pro actief, en in goed overleg met de partners in de stad een steeds actueel beleid vormgegeven. De gemeente is bekend met wat er zowel landelijk als lokaal speelt op het gebied van dierenwelzijn en speelt hier adequaat op in".
Bijlage(s)2017-07-03 AM-5 ruimte voor dierenwelzijn in de PPN 2018 - 2021