Amendementen


« Terug


ID73
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 03-07-2017 > 26 Uitwerking motie declaratiefonds voor volwassenen
OnderwerpMaatwerkbudget volwassenparticipatie
IndienersVeen, M.G. van der (CDA)
Vries, J. de (ChristenUnie)
Cetin, O.
StatusVerworpen
PortefeuillehouderNelleke Vedelaar
Verantwoordelijk ambtenaar
Toelichtingonder 'argument': o gehele paragraaf verwijderen, o te vervangen door: 'Het maatwerkbudget voor volwassenparticipatie wordt ingezet om participatie van volwassenen te stimuleren wanneer zij zelf niet of onvoldoende in staat zijn dit zelf te organiseren en te betalen. Met het maatwerkbudget voor volwassenparticipatie moet worden voorkomen dat bijvoorbeeld geldtekort leidt tot isolement of gebrek aan participatie. De primaire doelgroep voor het maatwerkbudget vormen Zwollenaren met een laag besteedbaar inkomen, maar inkomenseisen zijn niet per definitie de bepalende factor om wel of geen gebruik te kunnen maken van het maatwerkbudget. De benodigde ondersteuning richting participatie staat namelijk centraal. Daarbij zijn cultuur, sport en vervoer denkrichtingen voor mogelijke tegemoetkomingen. Het beroep op het maatwerkbudget wordt gemaximaliseerd op €120 per persoon. Een beroep op het maatwerkbudget wordt gedaan via de gemeente, bijvoorbeeld via het sociaal wijkteam of de consulenten werk & inkomen van de gemeente.'
Bijlage(s)2017-07-03 AM-6 maatwerkbudget volwassenparticipatie