Amendementen


« Terug


ID66
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 18-04-2017 > 7 Strategische agenda binnenstad
OnderwerpAutovrije binnenstad (AM 7-1)
IndienersPaus, Remko de (GroenLinks)
StatusVerworpen
PortefeuillehouderFilip van As
Verantwoordelijk ambtenaar
Toelichtingstellen wij de raad voor het voorstel als volgt te wijzigen: Aan beslispunt 6.2 toe te voegen "De binnenstad is bereikbaarder dan in 2015 en er is uiterlijk in 2030 een verbod op gemotoriseerd vervoer, parkeren is geen issue meer; dit met inachtneming van adequaat vervoer voor mensen met een beperking en bevoorrading van winkels via elektrisch aangedreven vormen van stadsdistributie"
Bijlage(s)2017-04-18 AM7-1 Autovrije binnenstad