Amendementen


« Terug


ID17
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 24-11-2014 > 11 Beleidsplan jeugdhulp
OnderwerpOutcomecriteria (AM 11-1)
IndienersMichies, B.F.M. (PvdA)
Looijenga, J. (ChristenUnie)
Dogger, William (Swollwacht)
Paauw, Sonja (D66)
Campen, Thom van (VVD)
Mede indieners
StatusAangenomen
Stemverhouding
PortefeuillehouderEd Anker
Verantwoordelijk ambtenaar
ToelichtingStelt de raad voor het voorstel ‘Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2016’, par. ‘7.3. Kwaliteit en toezicht op kwaliteit’, alinea 2 aan te vullen met de passage: ,,Hiervoor hanteren we voor 2016, en waar mogelijk al voor 2015 de door het rijk beschikbaar gestelde basisset outcomecriteria, te weten: 1. Uitval (% bereik, % verschijnen op afspraak/’no-shows’, % reguliere beëindiging voorlichting/advies-/hulptraject); 2. tevredenheid (% tevreden over nut/effect/resultaat); 3. doelresultaat (% zegt: doel gerealiseerd, % zegt: kan zonder info/hulp verder, % na jeugdhulp geen terugkeer in jeugdhulp).”
Bijlage(s)2014-11-24 AM Outcomecriteria 11-1