Amendementen


« Terug


ID68
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 03-07-2017 > 25 Perspectiefnota (PPN) 2018-2021
OnderwerpBehoud buffer en risico reserve sociaal domein.
IndienersSluijer, B. (SP)
StatusVerworpen
PortefeuillehouderJan Brink
Verantwoordelijk ambtenaar
ToelichtingDe Zwolse raad spreekt uit: • De buffer sociaal domein en de risico reserve sociaal domein op dit moment te willen behouden en daarom beslispunt 1 te schrappen. • Daardoor beslispunt 2 eveneens kan vervallen.
Bijlage(s)