Moties


« Terug


ID270
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 07-09-2015 > 11 Verordening en reglement basisregistratie personen
OnderwerpM/V doet niet terzake (M11-1)
IndienersRijke, Patrick (GroenLinks)
Oldengarm, Mark (D66)
StatusAangenomen
Stemverhouding
PortefeuillehouderHenk Jan Meijer
ToelichtingRoept het college op • te inventariseren op welke gemeentelijke formulieren de sekseaanduiding kan worden weggelaten en welke andere onderdelen in de dienstverlening van de gemeente inwoners onnodig persoonlijke gendergeoriënteerde informatie moeten inleveren • ervoor te zorgen dat binnen afzienbare tijd deze formulieren e.d. worden aangepast zodat zij voor iedereen bruikbaar zijn
Geplande einddatum12/20/2015
Afgedaan
Datum afdoening6/6/2016
Bijlage(s)2015-09-07 M11-1 M V doet niet terzake