Moties


« Terug


ID85
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 09-01-2017 > 10 Moties Vreemd aan de orde van de dag
OnderwerpVerbetering kwaliteit aanbieder(s) hulpmiddelen WMO (M10-1)
IndienersDogger, William (Swollwacht)
Boer, Wietse de (ChristenUnie)
Schippers, H. (D66)
Elfers, Leo (CDA)
Vegte - Poot, A. van der (VVD)
StatusAangenomen
Stemverhouding
PortefeuillehouderNelleke Vedelaar
ToelichtingRoept het college op: - Concrete stappen te zetten om de dienstverlening van Welzorg op korte termijn te doen verbeteren. - Bij de eerstvolgende contractering van aanbieders de optie om meerdere partijen toe te laten serieus te overwegen.
Geplande einddatum1-4-2017
Afgedaan
Datum afdoening18-4-2017
Bijlage(s)2017-01-09 M10-1 Verbetering kwaliteit aanbieder(s) hulpmiddelen WMO