Moties


« Terug


ID676
AgendapuntRaadsplein besluitvormend (Raadzaal) 06-05-2019 > 8 Plan van aanpak Statushouders
OnderwerpM8-3 Naar een evenwichtig en geslaagd inburgeringstraject
IndienersSatoor de Rootas, Jeffrey (Swollwacht)
Mede-indienersCampen, Thom van (VVD)
StatusVerworpen
StemverhoudingVoor: Swollwacht en VVD
PortefeuillehouderKlaas Sloots
Verantwoordelijk ambtenaarf43fc276-62ad-4f4d-a43e-1ba16670a4f8
ToelichtingVerzoekt het college: - bij de uitwerking van het PvdA Statushouders te komen met een systematiek voor monitoring en effectiviteit van het inburgeringsbeleid; - daarbij ook het handhavingskader uit de Wet Inburgering te hanteren voor wanneer deelnemers niet voldoen aan de gestelde eisen.
Geplande einddatum5/6/2019
Afgedaan
Datum afdoening5/6/2019
Afgedaan inRaadsplein besluitvormend (Raadzaal) 06-05-2019
Bijlage(s)2019-05-06 M8-3 Naar een evenwichtig en geslaagd inburgeringstraject.pdf