Moties


« Terug


ID604
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 09-11-2018 > 6 Moties en amendementen begroting 2019/ beleidsrapportage 2018-2
OnderwerpAmbities Port of Zwolle (M-28)
IndienersWillegers, Johran (VVD)
Mede-indienersBelt, Ruben van de (ChristenUnie)
Bruggen, Claudia van (D66)
Klappe, Ron (Swollwacht)
Nabers, Jan (CDA)
Slijkhuis, Jan (PvdA)
StatusAangenomen
StemverhoudingTegen: SP
PortefeuillehouderRené de Heer
Verantwoordelijk ambtenaar7c0f0d70-5bb0-4f92-985a-97d4c9355b85
ToelichtingVerzoekt het college: - Samen met de relevante stakeholders tot een onderzoek te komen naar verdere uitbreiding voor Port of Zwolle en de effecten hiervan op bereikbaarheid, werkgelegenheid en economie; - De uitkomsten hiervan voor de Perspectiefnota 2020-2023 naar de Raad te sturen.
Geplande einddatum5/1/2019
Afgedaan
Datum afdoening
Afgedaan in
Bijlage(s)2018-11-09 M-28 Ambities Port of Zwolle