Moties


« Terug


ID582
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 09-07-2018 > 12 Interventies sociaal domein
OnderwerpVersterken eerste lijn in sociaal domein (M12-5)
IndienersBen Ali, Youcef (PvdA)
Mede-indieners
StatusAangenomen
StemverhoudingMet algemene stemmen aangenomen
PortefeuillehouderKlaas Sloots
Verantwoordelijk ambtenaar3c0fc86a-0b75-40f3-a55a-43def97bfaef
ToelichtingVerzoekt het college: - in samenspraak met het veld en het onderwijs de wenselijkheid te bespreken om een dergelijke transformatie ook elders in het (V)MBO en het VSO in te zetten; - daarvoor bij de behandeling van de jaarstukken 2018 te rapporteren aan de gemeenteraad.
Geplande einddatum4/1/2020
Afgedaan
Datum afdoening
Afgedaan in
Bijlage(s)2018-07-09 M12-5 Versterken eerste lijn in sociaal domein