Moties


« Terug


ID599
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 09-11-2018 > 6 Moties en amendementen begroting 2019/ beleidsrapportage 2018-2
OnderwerpOp weg naar ontschotting passend onderwijs en jeugdzorg (M-9)
IndienersPaauw, Sonja (D66)
Mede-indienersBijleveld, Evelina (Swollwacht)
Kok, Jolanda (VVD)
Leest, Margriet (GroenLinks)
Raap, Jacob (ChristenUnie)
StatusAangenomen
StemverhoudingMet algemene stemmen aangenomen
PortefeuillehouderMichiel van Willigen
Verantwoordelijk ambtenaar3c0fc86a-0b75-40f3-a55a-43def97bfaef
ToelichtingVraagt het college: - Stappen te nemen om te komen tot ontschotting van de inzet van middelen voor passend onderwijs en jeugdzorg / langdurige zorg voor kinderen. - om daarmee, samen met het onderwijs, collectieve (maatwerk)voorzieningen te ontwikkelen en de mogelijkheid die de jeugdwet hiervoor geeft te benutten. - de raad voor de zomer van 2019 te informeren over de ideeën die het college hiervoor heeft en de stappen die daarvoor genomen moeten worden. - Daarbij te betrekken de verantwoordingsplichten over de doelmatigheid en effectiviteit.
Geplande einddatum4/1/2020
Afgedaan
Datum afdoening
Afgedaan in
Bijlage(s)2018-11-09 M-9 Op weg naar ontschotting passend onderwijs en jeugdzorg