Moties


« Terug


ID3
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 09-02-2015 > 10 Moties Vreemd aan de orde van de dag
OnderwerpOpschorten innen ouderbijdrage jeugdhulp
IndienersCompagner, J. (CDA)
Paauw, Sonja (D66)
Rijke, P.A.C.J.M.J. (GroenLinks)
Meijerink, Eefke (PvdA)
Mede-indieners
StatusAangehouden
Stemverhouding In pre-advies
PortefeuillehouderEd Anker
Verantwoordelijk ambtenaar3ac81680-e32f-442c-957e-8e9423d54abe
ToelichtingHet voorbeeld van de gemeenten Den Haag, Zandvoort en Haarlem te volgen en voorlopig geen ouderbijdrage op te leggen voor de jeugd-GGZ en andere vormen van Jeugdhulp, tot duidelijk is of er op dit punt een wijziging van de jeugdwet komt.
Geplande einddatum2-3-2015
Afgedaan
Datum afdoening16-3-2015
Bijlage(s)2015-02-09 M10-1 Opschorten innen ouderbijdrage jeugdhulp