Moties


« Terug


ID613
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 09-11-2018 > 6 Moties en amendementen begroting 2019/ beleidsrapportage 2018-2
OnderwerpParticipatie en Natuureducatie in de Nooterhof (M-32)
IndienersNoorda, Eildert (GroenLinks)
Mede-indienersBruggenkamp, Sylvia (Swollwacht)
Geerling, Brammert (SP)
Raap, Jacob (ChristenUnie)
StatusPre-advies
StemverhoudingIn pre-advies genomen
PortefeuillehouderWilliam Dogger
Verantwoordelijk ambtenaar30732a2f-bc02-4ca3-9ce4-43810210439e
ToelichtingRoept het college op: a. met participatie en natuureducatie als kerndoelen uiterlijk in januari 2019 een actieplan gereed te hebben voor de Nooterhof 2.0 en deze voor te leggen aan de raad. b. bij de opstelling van het actieplan maatschappelijke partners in de stad te betrekken
Geplande einddatum3/1/2018
Afgedaan
Datum afdoening1/21/2019
Afgedaan in
Bijlage(s)2018-11-09 M-32 Participatie en Natuureducatie in de Nooterhof