Moties


« Terug


ID334
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 06-06-2016 > 7 Regionale veranderagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen
OnderwerpMeten van kwaliteit van individuele begeleiding en beschermd wonen (M7-1)
IndienersBoer, Wietse de (ChristenUnie)
Mede-indienersMichies, B.F.M. (PvdA)
StatusAangenomen
Stemverhouding
PortefeuillehouderNelleke Vedelaar
Verantwoordelijk ambtenaar
ToelichtingRoept het college op: te onderzoeken op welke wijze de kwaliteit van individuele begeleiding en beschermd wonen in de praktijk gemeten kan worden door tussentijdse evaluaties met (de vertegenwoordigers van) de cliënt te houden over de voortgang van het zorgplan waarbij oog blijft voor het voorkomen van onder- en overbelasting van (vertegenwoordigers van) de cliënt.
Geplande einddatum12/20/2016
Afgedaan
Datum afdoening11/11/2016
Afgedaan in
Bijlage(s)2016-06-06 M7-1 Meten van kwaliteit van individuele begeleiding en beschermd wonen