Moties


« Terug


ID602
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 09-11-2018 > 6 Moties en amendementen begroting 2019/ beleidsrapportage 2018-2
OnderwerpDuurzaam voorbeeldhuis Zwolle (M-22)
IndienersRikkert, Sylvana (GroenLinks)
Mede-indienersBelt, Ruben van de (ChristenUnie)
Hof, David (D66)
StatusAangenomen
StemverhoudingTegen: SP
PortefeuillehouderMonique Schuttenbeld
Verantwoordelijk ambtenaar
ToelichtingRoept het college op: - Om de mogelijkheden voor een (tijdelijk) ‘duurzaam voorbeeldhuis’ in Zwolle te onderzoeken; - Daarbij het gesprek aan te gaan met partners in de energietransitie om te inventariseren hoe deze partijen kunnen bijdragen (ook financieel), aan het duurzame voorbeeldhuis; - Om aan te sluiten bij bewegingen die (van onderaf) al plaatsvinden op informatievoorziening inspiratie over de energietransitie; - Een plan inclusief financiële onderbouwing voor een Zwols duurzaam voorbeeldhuis in 2019 voor te leggen aan de raad.
Geplande einddatum7/1/2019
Afgedaan
Datum afdoening7/8/2019
Afgedaan inRaadsplein besluitvormend (Raadzaal) 08-07-2019
Bijlage(s)2018-11-09 M-22 Duurzaam voorbeeldhuis Zwolle