Moties


« Terug


ID75
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 08-05-2017 > 8 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zwolle–zuidwest, Beverveld
OnderwerpRuimtelijke plannen bespreken met de buren
IndienersHarten, M.A.R. van (GroenLinks)
Mede-indienersOldengarm, Mark (D66)
Vilsteren, H.T.M. van (CDA)
Cetin, O.
StatusAangenomen
Stemverhouding
PortefeuillehouderEd Anker
Verantwoordelijk ambtenaar
ToelichtingRoept het college op: - Voor 1 september 2017 een voorstel te maken om actieve communicatie over ruimtelijke plannen met belanghebbenden te regelen. - Als uitgangspunt te hanteren dat impact voor belanghebbenden moet leiden tot actief, tijdig en volledig informeren, waardoor de mogelijkheid tot overleg ontstaat. Richting te geven over welke vorm van communicatie in welke situatie het beste is, en welke rol gemeente en initiatiefnemer hebben bij een voorgenomen plan.
Geplande einddatum9/1/2017
Afgedaan
Datum afdoening9/11/2017
Afgedaan in
Bijlage(s)2017-05-08 M8-1 Ruimtelijke plannen bespreken met de buren