Moties


« Terug


ID324
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 07-03-2016 > 17 Moties Vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp(Ticketvrij) kentekenparkeren (M17-1)
IndienersVeen, M.G. van der (CDA)
Dogger, William (Swollwacht)
Bruggen, Claudia van (D66)
Rijke, Patrick (GroenLinks)
StatusAangenomen
Stemverhouding
PortefeuillehouderFilip van As
ToelichtingRoept het college op: Te onderzoeken hoe praktisch de mogelijkheid kan worden behouden om je voertuig te parkeren zonder dat het noodzakelijk is het kenteken te registreren, wat de eventuele financiële consequenties hier van zijn, en de raad daarover zo spoedig mogelijk te informeren.
Geplande einddatum6/1/2016
Afgedaan
Datum afdoening6/27/2016
Bijlage(s)2016-03-07 M17-1 Ticketvrij kentekenparkeren