Moties


« Terug


ID508
Agendapunt
OnderwerpVerkoopstop sociale huurwoningen centrumgebied
IndienersGeerling, Brammert (SP)
Mede-indieners
StatusVerworpen
Stemverhouding
PortefeuillehouderNelleke Vedelaar
Verantwoordelijk ambtenaar
ToelichtingDraagt het college op: In samenspraak met corporaties en huurdersorganisaties een verkoopstop voor sociale huurwoningen in het brede centrum gebied te bewerkstelligen. Hierbij een uitzondering te maken voor verkoop tussen corporaties onderling zolang de woningen voor de sociale voorraad behouden blijven
Geplande einddatum
Afgedaan
Datum afdoening5/8/2017
Afgedaan in
Bijlage(s)2017-05-08 M7-1 Verkoopstop sociale huurwoningen centrumgebied