Moties


« Terug


ID508
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 08-05-2017 > 7 Woonvisie Zwolle ‘Ruimte voor Wonen 2017 – 2027’
OnderwerpVerkoopstop sociale huurwoningen centrumgebied
IndienersGeerling, Brammert (SP)
StatusVerworpen
Stemverhouding
PortefeuillehouderNelleke Vedelaar
ToelichtingDraagt het college op: In samenspraak met corporaties en huurdersorganisaties een verkoopstop voor sociale huurwoningen in het brede centrum gebied te bewerkstelligen. Hierbij een uitzondering te maken voor verkoop tussen corporaties onderling zolang de woningen voor de sociale voorraad behouden blijven
Geplande einddatum
Afgedaan
Datum afdoening8-5-2017
Bijlage(s)2017-05-08 M7-1 Verkoopstop sociale huurwoningen centrumgebied