Moties


« Terug


ID322
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 07-03-2016 > 12 Uitkomsten onderzoek woonlastenfonds tijdelijk fonds verhuiskosten op maat
OnderwerpInzet op goedkope woningen (M12-1)
IndienersWillegers, Johran (VVD)
Harten, M.A.R. van (GroenLinks)
Vries, J. de (ChristenUnie)
Oldengarm, Mark (D66)
StatusAangenomen
Stemverhouding
PortefeuillehouderNelleke Vedelaar
ToelichtingRoept het college op: - de mogelijkheden en onmogelijkheden van innovatieve woonconcepten voor de sociale huurmarkt- zowel permanent als semi- permanente bouw - te onderzoeken, - daarbij ook in te gaan op de financiële aspecten van de verschillende mogelijkheden, - de resultaten hiervan te betrekken bij de te maken prestatieafspraken 2017
Geplande einddatum2/6/2017
Afgedaan
Datum afdoening2/13/2017
Bijlage(s)2016-03-07 M12-1 Inzet op goedkope woningen