Moties


« Terug


ID606
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 09-11-2018 > 6 Moties en amendementen begroting 2019/ beleidsrapportage 2018-2
OnderwerpBenutten Zwolse best practises voor ondersteuning nieuwe Zwollenaren (M-33)
IndienersStoorvogel, Ruth (ChristenUnie)
Mede-indienersLeest, Margriet (GroenLinks)
Paauw, Sonja (D66)
StatusAangenomen
StemverhoudingMet algemene stemmen aangenomen
PortefeuillehouderKlaas Sloots
Verantwoordelijk ambtenaar4cd2446f-c4ef-4120-aaf3-166a35443b50
ToelichtingRoept het college op: bij het plannen voor een integrale aanpak voor ondersteuning van nieuwe Zwollenaren de bestaande structuren, succesvolle projecten en best practises te benutten en een plek te geven in de uitvoering van de inburgeringsondersteuning.
Geplande einddatum3/1/2019
Afgedaan
Datum afdoening5/6/2019
Afgedaan inRaadsplein besluitvormend (Raadzaal) 06-05-2019
Bijlage(s)2018-11-09 M-33 Benutten Zwolse best practises voor ondersteuning nieuwe Zwollenaren
Beslisnota Plan van aanpak statushouders.pdf