Moties


« Terug


ID323
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 07-03-2016 > 12 Uitkomsten onderzoek woonlastenfonds tijdelijk fonds verhuiskosten op maat
OnderwerpFlexibel bouwen (M12-2)
IndienersWolthof, Patty (PvdA)
Harten, M.A.R. van (GroenLinks)
Geerling, Brammert (SP)
Oldengarm, Mark (D66)
StatusAangenomen
Stemverhouding
PortefeuillehouderNelleke Vedelaar
ToelichtingRoept het college op: - In overleg met corporaties en relevante ontwikkelaars tot een analyse van wenselijkheid en mogelijkheden van flexibel duurzaam bouwen te komen. - Deze analyse te voorzien van een eerste globale scan van: mogelijkheden locaties, gewenste en haalbare hoeveelheden, typen, en financiële consequenties, inclusief inschatting huurprijzen en effect op energielasten. - Deze analyse gezamenlijk met de komende prestatieafspraken met de corporaties aan de raad aan te bieden. - In de komende prestatieafspraken een eerste concrete plan(ning) op te nemen.
Geplande einddatum2/6/2017
Afgedaan
Datum afdoening2/13/2017
Bijlage(s)2016-03-07 M12-2 Flexibel bouwen