Moties


« Terug


ID679
AgendapuntRaadsplein besluitvormend (Raadzaal) 06-05-2019 > 19 Moties Vreemd aan de orde van de dag
OnderwerpM19-3 Uitbreiding locatieonderzoek met Stadshagen
IndienersKok, Jolanda (VVD)
Mede-indienersBijleveld, Evelina (Swollwacht)
Leest, Margriet (GroenLinks)
Raap, Jacob (ChristenUnie)
Paauw, Sonja (D66)
StatusAangenomen
StemverhoudingMet algemene stemmen aangenomen
PortefeuillehouderMichiel van Willigen
Verantwoordelijk ambtenaar1523a031-cea2-4d96-a2d7-8fb9d95e8be1
ToelichtingVerzoekt het college: Niet alleen de ruimtelijke, financiële en onderwijsaspecten, maar ook de maatschappelijke en economische aspecten mee te nemen in het locatie-onderzoek en daarbij ook de wijk Stadshagen te onderzoeken als mogelijke locatie.
Geplande einddatum7/1/2019
Afgedaan
Datum afdoening
Afgedaan inRaadsplein besluitvormend (Raadzaal) 04-11-2019
Bijlage(s)2019-05-06 M19-3 Uitbreiding locatieonderzoek met Stadshagen.pdf
Informatienota locatiekeuze van der Capellen – motie Stadshagen.pdf